Købsvilkår

Senest opdateret 1. Okt 2020

AFTALE OM VILKÅR

Disse brugsbetingelser udgør en juridisk bindende aftale indgået mellem dig, uanset om det er personligt eller på vegne af en enhed (“dig”) og e-Flora B.V, der handler som Bloompost DK (”Bloompost DK”, “vi”, “os” , eller “vores”), vedrørende din adgang til og brug af http://www.www.bloompost.dk webstedet samt enhver anden medieformular, mediekanal, mobilwebsite eller mobilapplikationsrelateret, linket eller på anden måde forbundet dertil (samlet "webstedet"). Du accepterer, at ved at få adgang til webstedet har du læst, forstået og accepteret at være bundet af alle disse brugsbetingelser.

Supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter, der fra tid til anden kan blive offentliggjort på webstedet, er hermed udtrykkeligt inkorporeret heri som reference. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at foretage ændringer eller ændringer i disse brugsbetingelser til enhver tid og af enhver grund. Vi advarer dig om eventuelle ændringer ved at opdatere "Senest opdateret" dato for disse brugsbetingelser, og du giver afkald på enhver ret til at modtage specifik meddelelse om hver sådan ændring. Det er dit ansvar at regelmæssigt gennemgå disse brugsbetingelser for at holde dig informeret om opdateringer. Du vil være underlagt og anses for at være blevet gjort opmærksom på og at have accepteret ændringerne i eventuelle reviderede brugsbetingelser ved din fortsatte brug af webstedet efter den dato, hvor sådanne reviderede brugsbetingelser er offentliggjort.

Oplysningerne på webstedet er ikke beregnet til distribution til eller brug af nogen person eller enhed i nogen jurisdiktion eller land, hvor sådan distribution eller brug ville være i strid med lov eller regulering, eller som ville underkaste os ethvert registreringskrav inden for en sådan jurisdiktion eller et sådant land . Følgelig gør de personer, der vælger at få adgang til webstedet fra andre steder, det på eget initiativ og er eneansvarlige for overholdelse af lokale love, hvis og i det omfang lokale love finder anvendelse.

Alle brugere, der er mindreårige i den jurisdiktion, hvor de bor (normalt under 18 år), skal have tilladelse til og være under tilsyn af deres forælder eller værge til at bruge webstedet. Hvis du er mindreårig, skal du have din forælder eller værge til at læse og acceptere disse brugsvilkår, før du bruger webstedet.

AFTALE OM KØBPLIGT

Købsaftalen afsluttes i trin 5 i vores ordreproces. Købsaftalen arkiveres og kan gennemgås efter anmodning. Købsaftalen vil blive bekræftet via en e-mail. Vi anbefaler kraftigt at arkivere denne købsaftale.

INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Medmindre andet er angivet, er webstedet vores ejendom og al kildekode, databaser, funktionalitet, software, webstedsdesign, lyd, video, tekst, fotografier og grafik på webstedet (samlet "indholdet") og varemærker, service varemærker og logoer indeholdt deri ("mærkerne") ejes eller kontrolleres af os eller er licenseret til os og er beskyttet af ophavsret og varemærkelovgivning og forskellige andre intellektuelle ejendomsrettigheder og urimelig konkurrencelovgivning i USA, internationale ophavsretlige love, og internationale konventioner. Indholdet og mærkerne leveres kun på webstedet "SOM DET ER" til din information og personlig brug. Bortset fra som udtrykkeligt angivet i disse brugsbetingelser, må ingen dele af webstedet og intet indhold eller mærker kopieres, reproduceres, aggregeres, genudgives, uploades, offentliggøres, offentligt vises, kodes, oversættes, transmitteres, distribueres, sælges, licenseres eller ellers udnyttet til noget kommercielt formål overhovedet uden vores udtrykkelige forudgående skriftlige tilladelse. Forudsat at du er berettiget til at bruge webstedet, får du en begrænset licens til at få adgang til og bruge webstedet og til at downloade eller udskrive en kopi af enhver del af indholdet, som du har fået adgang til udelukkende til dit personlige, ikke-kommercielle brug. Vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt dig på og til webstedet, indholdet og mærkerne.

BRUGERPRESENTATIONER

Ved at bruge webstedet, erklærer du og garanterer, at: (1) alle registreringsoplysninger, du indsender, er rigtige, nøjagtige, aktuelle og komplette; (2) du vil opretholde nøjagtigheden af ​​sådanne oplysninger og straks opdatere sådanne registreringsoplysninger efter behov; (3) du har den juridiske kapacitet, og du accepterer at overholde disse brugsbetingelser; (4) du ikke er mindreårig i den jurisdiktion, hvor du bor, eller hvis en mindreårig har du modtaget forældrenes tilladelse til at bruge webstedet; (5) du vil ikke få adgang til webstedet via automatiserede eller ikke-menneskelige måder, hverken via en bot, script eller andet; (6) du vil ikke bruge webstedet til noget ulovligt eller uautoriseret formål; og (7) din brug af webstedet bryder ikke nogen gældende lov eller regulering. Hvis du leverer oplysninger, der er usande, unøjagtige, ikke aktuelle eller ufuldstændige, har vi ret til at suspendere eller lukke din konto og nægte enhver og al aktuel eller fremtidig brug af webstedet (eller en del heraf).

FORBUDTE AKTIVITETER

Du må ikke få adgang til eller bruge webstedet til andet formål end det, som vi gør webstedet tilgængeligt for. Webstedet kan ikke bruges i forbindelse med kommercielle bestræbelser undtagen dem, der specifikt er godkendt eller godkendt af os. Som bruger af webstedet accepterer du ikke at:

1. Hent systematisk data eller andet indhold fra webstedet for direkte eller indirekte at oprette eller kompilere en samling, kompilering, database eller bibliotek uden skriftlig tilladelse fra os.

2. Trick, bedrage eller vildlede os og andre brugere, især i ethvert forsøg på at lære følsomme kontooplysninger såsom brugeradgangskoder.

3. Omgå, deaktivere eller på anden måde interferere med sikkerhedsrelaterede funktioner på webstedet, herunder funktioner, der forhindrer eller begrænser brugen eller kopieringen af ​​indhold eller håndhæver begrænsninger i brugen af ​​webstedet og / eller indholdet indeholdt deri.

4. Skæbne, plette eller på anden måde skade, efter vores mening os og / eller webstedet.

5. Brug enhver information opnået fra webstedet for at chikanere, misbruge eller skade en anden person.

6. Brug webstedet på en måde, der er uforenelig med gældende love eller regler.

7. Brug webstedet til at annoncere eller tilbyde at sælge varer og tjenester.

8. Deltag i uautoriseret indramning af eller link til webstedet.

9. Upload eller transmitter (eller forsøg på at uploade eller transmittere) vira, trojanske heste eller andet materiale, herunder overdreven brug af store bogstaver og spamming (kontinuerlig udstationering af gentagen tekst), der forstyrrer enhver parts uafbrudte brug og nydelse af Websted eller ændrer, forringer, forstyrrer, ændrer eller interfererer med brugen, funktionerne, funktionerne, driften eller vedligeholdelsen af ​​Webstedet.

10. Deltag i enhver automatiseret brug af systemet, f.eks. Ved hjælp af scripts til at sende kommentarer eller meddelelser, eller ved hjælp af data mining, robotter eller lignende dataindsamlings- og ekstraktionsværktøjer.

11. Slet meddelelsen om ophavsret eller anden ejendomsret fra ethvert indhold.

12. Forstyrre, forstyrre eller oprette en unødig byrde for Webstedet eller de netværk eller tjenester, der er forbundet med Webstedet.

13. Chikanere, irritere, skræmme eller true nogen af ​​vores medarbejdere eller agenter, der er involveret i at levere nogen del af Webstedet til dig.

SOCIALE MEDIER

Som en del af funktionaliteten på webstedet kan du linke din konto til online-konti, du har hos tredjepartsudbydere (hver sådan konto, en "tredjepartskonto") ved enten at: (1) give din tredjepartskonto loginoplysninger via webstedet; eller (2) tillader os at få adgang til din tredjepartskonto, som det er tilladt under de gældende vilkår og betingelser, der styrer din brug af hver tredjepartskonto. Du erklærer og garanterer, at du er berettiget til at videregive dine loginoplysninger til tredjepartskontoen til os og / eller give os adgang til din tredjepartskonto uden at overtræde dig af nogen af ​​de vilkår og betingelser, der regulerer din brug af det gældende Tredjepartskonto og uden at forpligte os til at betale gebyrer eller gøre os underlagt brugsbegrænsninger pålagt af tredjepartsudbyderen af ​​Tredjepartskontoen. Ved at give os adgang til alle tredjepartskonti forstår du, at (1) vi kan få adgang til, stille til rådighed og gemme (hvis relevant) alt indhold, som du har leveret til og gemt på din tredjepartskonto (det "sociale netværk" Indhold ”), så det er tilgængeligt på og gennem webstedet via din konto, herunder uden begrænsning nogen vennelister, og (2) vi kan indsende til og modtage yderligere oplysninger fra din tredjepartskonto i det omfang du får besked, når du linker din konto med tredjepartskontoen. Afhængigt af de tredjepartskonti, du vælger, og underlagt de privatlivsindstillinger, du har angivet i sådanne tredjepartskonti, kan personligt identificerbare oplysninger, som du bogfører på dine tredjepartskonti, muligvis være tilgængelige på og gennem din konto på webstedet. Bemærk, at hvis en tredjepartskonto eller tilknyttet tjeneste bliver utilgængelig, eller vores adgang til en sådan tredjepartskonto lukkes af tredjepartstjenesteudbyderen, er det sociale netværksindhold muligvis ikke længere tilgængeligt på og gennem webstedet. Du vil til enhver tid kunne deaktivere forbindelsen mellem din konto på webstedet og dine tredjepartskonti. BEMÆRK, AT DIN FORBINDELSE MED TREDJEPARTSTJENESTEUDGIVERE, DER ER FORBINDET MED DIN TREDJEPARTSREGNSKAB, GÆLDES UDELUKKENDE I DIN AFTAL (ER) MED SÅDANE TILBYDERE TIL TREDJEPART. Vi bestræber os ikke på at gennemgå noget indhold på det sociale netværk til noget formål, inklusive men ikke begrænset til, for nøjagtighed, lovlighed eller ikke-krænkelse, og vi er ikke ansvarlige for noget indhold på det sociale netværk. Du anerkender og accepterer, at vi kan få adgang til din e-mail-adressebog tilknyttet en tredjepartskonto og din kontaktliste, der er gemt på din mobilenhed eller tabletcomputer udelukkende med henblik på at identificere og informere dig om de kontakter, der også har registreret sig for at bruge webstedet . Du kan deaktivere forbindelsen mellem webstedet og din tredjepartskonto ved at kontakte os ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger eller gennem dine kontoindstillinger (hvis relevant). Vi vil forsøge at slette alle oplysninger, der er gemt på vores servere, og som er opnået via en sådan tredjepartskonto, undtagen brugernavnet og profilbilledet, der bliver tilknyttet din konto.

SITE MANAGEMENT

Vi forbeholder os ret, men ikke forpligtelsen, til at: (1) overvåge webstedet for overtrædelser af disse brugsbetingelser; (2) træffe passende retssager mod enhver, der efter vores eget skøn overtræder loven eller disse brugsvilkår, herunder uden begrænsning, rapportering af en sådan bruger til retshåndhævende myndigheder; (3) efter eget skøn og uden begrænsning afvise, begrænse adgang til, begrænse tilgængeligheden af ​​eller deaktivere (i det omfang det er teknisk muligt) nogen af ​​dine bidrag eller dele heraf; (4) efter eget skøn og uden begrænsning, varsel eller ansvar for at fjerne fra webstedet eller på anden måde deaktivere alle filer og indhold, der er overdrevent store eller på nogen måde er belastende for vores systemer; og (5) på anden måde administrere webstedet på en måde, der er designet til at beskytte vores rettigheder og ejendom og for at lette webstedets korrekte funktion.

FORTROLIGHEDSPOLITIK

Vi interesserer os for databeskyttelse og sikkerhed. Se vores Privatslivspolitik: https://www.www.bloompost.dk Ved at bruge webstedet accepterer du at være bundet af vores fortrolighedspolitik, som er indarbejdet i disse brugsbetingelser. Vær opmærksom på, at webstedet er hostet i Holland. Hvis du får adgang til webstedet fra andre regioner i verden med love eller andre krav til indsamling, brug eller videregivelse af personoplysninger, der adskiller sig fra gældende love i Holland, overfører du dine data gennem din fortsatte brug af webstedet til Holland, og du accepterer at få dine data overført til og behandlet i Holland.

VILKÅR OG AFSLUTNING

Disse brugsvilkår forbliver i fuld kraft og virkning, mens du bruger webstedet. UDEN BEGRÆNSNING AF EN ANDEN LEVERING AF DISSE BETINGELSER FOR BRUG FORBEHOLDER VI RETTEN TIL, I VORES ENESTEMMELSE OG UDEN MEDDELELSE ELLER ANSVAR, AFSLAGT TILGANG TIL OG BRUG AF STEDET (INKLUDERENDE BLOKERENDE VISSE IP-ADRESSER) TIL NOGEN PERSON ELLER EN RETT PÅ INGEN BEGRUNDELSE, INKLUDERET UDEN BEGRÆNSNING FOR BRUD AF NOGEN REPRÆSENTATION, GARANTI ELLER PAKT, der er indeholdt i disse BRUGSBETINGELSER ELLER AF GÆLDENDE LOV ELLER REGULATION. VI KAN AFSLUTTE DIN BRUG ELLER DELTAGELSE I STEDET ELLER SLETTE DIN KONTO OG ALT INDHOLD ELLER OPLYSNINGER, SOM DU POSTEDE PÅ NOGEN TID, UDEN ADVARSEL, I VORES ENESTEMMELSE.

Hvis vi af en eller anden grund opsiger eller suspenderer din konto, er det forbudt at registrere og oprette en ny konto under dit navn, et falskt eller lånt navn eller en tredjeparts navn, selvom du måske handler på vegne af den tredje parti. Ud over at lukke eller suspendere din konto forbeholder vi os retten til at tage passende juridiske skridt, herunder uden begrænsning forfølgelse af civile, strafferetlige og forbudte retsmidler.

LOVVALG

Disse betingelser styres af og fortolkes i henhold til lovgivningen i Danmark, og brugen af ​​de danske konvention om kontrakter til internationalt salg af varer er udtrykkeligt udelukket. Hvis din sædvanlige bopæl er i EU, og du er forbruger, har du desuden den beskyttelse, der er givet dig ved obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i dit opholdsland. E-Flora B.V og dig selv er begge enige om at underkaste sig den ikke-eksklusive jurisdiktion for domstolene i Danmark, hvilket betyder, at du kan gøre krav på at forsvare dine forbrugerbeskyttelsesrettigheder med hensyn til disse brugsbetingelser i Danmark eller i det EU-land, hvor du bor.

KORREKTIONER

Der kan være oplysninger på webstedet, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, herunder beskrivelser, priser, tilgængelighed og forskellige andre oplysninger. Vi forbeholder os ret til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til enhver tid at ændre eller opdatere oplysningerne på webstedet uden forudgående varsel.

ANSVARSFRASKRIVELSE

SIDEN LEVERES PÅ EN AS-IS OG AS-TILGÆNGELIG GRUNDLAG. DU ER ENIGE I, AT DIN BRUG AF SIDDET OG VORES TJENESTER VIL VÆRE PÅ DEN ENESTE RISIKO. I DET FULDSTE OMFATTNING, DER ER TILLADT I LOVEN, FRASKRIVER VI ALLE GARANTIER, UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET, I FORBINDELSE MED STEDET OG DIN ANVENDELSE DER, INKLUDERENDE, UDEN BEGRÆNSNING, DEN UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGSMÆRKIGHED, FITNESS FOR EN PARA VI GIVER IKKE GARANTIER ELLER UDFORDRINGER OM NØJAGTIGHEDEN ELLER Fuldstændigheden af ​​websteds indhold eller indholdet af ethvert websted, der er linket til webstedet, og vi antager intet ansvar eller ansvar for enhver (1) fejl, fejl eller fejl, eller fejl, fejl eller fejl 2) PERSONLIGE SKADER ELLER EJENDOMSSKADER, AF HVILKEN NATUR DER OVERSTÅR ​​FRA DIN ADGANG TIL OG BRUG AF SIDEN GEMMET DER, (4) ALLE AFBYRKELSER ELLER AFSLUTNING AF OVERFØRSEL TIL ELLER FRA SIDEN, (5) ALLE BAGER, VIRUS, TROJANHESTE ELLER DEN LIGE, SOM KAN VÆRE OVERFØRT TIL ELLER GENNEM SIDEN AF EN TREDJE PART, og / eller ( 6) ALLE FEJL ELLER UDLØSNINGER I ALT INDHOLD OG MATERIALER ELLER FOR ALLE TAB ELLER SKADER PÅ ALLE TYPER, DER ER OPFØLGT som et resultat af brugen af ​​ethvert indhold, der er sendt, transmitteret eller på anden måde FÅS TILGÆNGELIG VIA STEDET. VI GARANTERER IKKE, ENDORSERER, GARANTERER ELLER ANTAGER ANSVAR FOR ALLE PRODUKTER ELLER TJENESTE ANNONCERET ELLER TILBUDT AF EN TREDJEPART GENNEM WEBSTEDET, ALLE HYPERLINKEDE WEBSITE ELLER ALLE WEBSITE ELLER MOBILE ANVENDELSER ELLER ANVENDT ELLER ANVENDT ELLER ANVENDET VÆR EN PART I ELLER PÅ ENGEN MÅDE VÆR ANSVARLIG FOR OVERVÅGNING AF ALLE TRANSAKTIONER MELLEM DIG OG ALLE TREDJEPARTSLEVERANDØRER AF PRODUKTER ELLER TJENESTEYDELSER. SOM MED KØB AF ET PRODUKT ELLER TJENESTE gennem ethvert medium eller i ethvert miljø, SKAL DU BRUGE DIT BEDSTE DOM og ØVELSE FORSIGTIG, HVOR DET PASSER.

BRUGERDATA

Vi opretholder visse data, som du sender til webstedet med det formål at administrere webstedets ydeevne, samt data vedrørende din brug af webstedet. Selvom vi udfører regelmæssig rutinemæssig sikkerhedskopiering af data, er du eneansvarlig for alle data, du overfører, eller som vedrører enhver aktivitet, du har foretaget ved hjælp af webstedet. Du accepterer, at vi ikke har noget ansvar over for dig for tab eller korruption af sådanne data, og du giver hermed afkald på enhver ret til handling mod os som følge af et sådant tab eller korruption af sådanne data.

BLOMSTER

De blomster, vi bruger til at pakke dine ordrer, er ikke ældre end de blomster, der bruges i en almindelig blomsterbutik. Blomsterne pakkes i en patenteret emballage, der beskytter dine blomster under transport. Efter åbning af emballagen forbliver blomster friske i mindst 7 dage under den betingelse, at de behandles i henhold til plejeinstruktionerne.

BETALINGSPLIGT OG SIKKERHED

Alle betalinger skal være afsluttet, før en ordre kan leveres. Du har flere betalingsmuligheder at vælge imellem og betalingssikkerheden er en af de bedste. Alle kreditkortbetalinger til Bloompost håndteres af akkrediteret og sikkert firma. Betalingen kræver et gyldigt kort og du kan betale med følgende kreditkort VISA, Mastercard, Dankort, mobilepay, Paypal og Applepay. I det øjeblik vi modtager din betaling, behandler vi din ordre til levering. Levering vil blive arrangeret af DAO og vil normalt være på den ønskede dato og tid. Bloompost.dk er dog ikke ansvarlig for forsinkede leverancer.

Du skal være mindst 18 år før du kan handle hos Bloompost

Hvis dit valgte produkt ikke er tilgængeligt mere, har vi ret til at sende dig et andet produkt.

RETUR

På grund af blomsterens letfordærvelige natur kan vi ikke acceptere returnering. Som nævnt ovenfor tilbyder vi refusion eller udskiftning af blomster. Med hensyn til ikke-friske produkter som tørrede blomster kan vi heller ikke acceptere returnering. Hvis du vil returnere disse produkter, tilbyder vi refusion eller udskiftning. Kontakt kundeservice, [email protected], så finder vi en passende løsning.

REFUSIONER

Hvis du tilbydes en refusion, refunderer vi det aftalte beløb inden for 2 dage. Bemærk, at banker kan tage yderligere 3-5 dage til at behandle refusionen.

DIVERSE

Disse brugsbetingelser og eventuelle politikker eller driftsregler, der er indsendt af os på webstedet eller med hensyn til webstedet, udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og os. Vores manglende udøvelse eller håndhævelse af en ret eller bestemmelse i disse brugsbetingelser fungerer ikke som et afkald på en sådan ret eller bestemmelse. Disse brugsbetingelser fungerer i videst muligt omfang lovligt tilladt. Vi kan tildele enhver eller alle vores rettigheder og forpligtelser til andre når som helst. Vi er ikke ansvarlige eller ansvarlige for ethvert tab, skade, forsinkelse eller manglende handling forårsaget af nogen årsag uden for vores rimelige kontrol. Hvis en bestemmelse eller del af en bestemmelse i disse brugsbetingelser bestemmes for at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, anses bestemmelsen eller en del af bestemmelsen for at være adskilt fra disse brugsbetingelser og påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af ​​eventuelle resterende Bestemmelser. Der er ikke oprettet noget joint venture, partnerskab, ansættelsesforhold eller agenturforhold mellem dig og os som et resultat af disse brugsvilkår eller brug af webstedet. Du accepterer, at disse brugsbetingelser ikke fortolkes imod os i kraft af at have udarbejdet dem. Du giver hermed afkald på ethvert forsvar, du måtte have baseret på den elektroniske form af disse brugsbetingelser og manglen på underskrivelse fra parterne hertil for at udføre disse brugsvilkår

www.www.bloompost.dk

KONTAKT OS

For at løse en klage vedrørende webstedet eller for at modtage yderligere oplysninger om brug af webstedet, bedes du kontakte os på:

e-Flora B.V
Betula 11 1424 LH De Kwakel
Holland
[email protected]